VMware newsletter

Společnost VMware uvedla vSphere 7 a vSAN 7
04/24/2020 -

VMware vSphere 7

Potřeby dnešních zákazníků se neustále vyvíjí a IT musí zajistit flexibilitu, bezpečnost, efektivitu a odolnost infrastruktury. Aby firmy mohly plně zhodnotit své investice do modernizace aplikací, musí současně modernizovat svoji infrastrukturu. Responzivní infrastruktura, která bude snadno dostupná vývojovým týmům, posílí schopnost firmy úspěšně se přizpůsobovat měnícím se potřebám svých zákazníků. VMware vSphere 7 poskytuje nezbytné služby pro moderní hybridní cloud, na kterém jsou založená výpočetní prostředí pro umělou inteligenci a strojové učení, tradiční podnikové i moderní aplikace.

Oficiální vydání VMware vSphere 7 můžete znovu zhlédnout zde.

Provozním IT týmům přechod na VMware vSphere 7 přinese užitek v podobě zjednodušeného řízení životního cyklu, nových vylepšených možností zabezpečení, nového způsobu správy zaměřeného na aplikace a jednotné platformy pro konzistentní provoz v cloudech, datových centrech a okrajových prostředích. Platforma VMware vSphere 7 byla rozsáhle testována přibližně 1000 zákazníky, kteří se zapojili do programu beta.

Nové schopnosti a funkce:

VMware vSphere 7 je k dispozici ve dvou základních konfiguracích. VMware vSphere 7 je k dispozici v konfiguraci pro aplikace na virtuálních strojích v různých vydáních, včetně VMware vSphere Enterprise Plus Edition. VMware vSphere s Kubernetes bude k dispozici v rámci VMware Cloud Foundation 4 s Tanzu pro provoz kontejnerizovaných a VM aplikací. Dostupnost VMware Cloud Foundation 4 se očekává k 1. květnu 2020 (konec prvního čtvrtletí účetního roku 2021 společnosti VMware).

VMware vSAN 7

S uvedením vSAN 7 pokračuje společnost VMware s rozšiřováním jeho robustních vlastností, které učinily z vSAN důležitou součást infrastruktury. vSAN 7 usnadňuje standardizaci jediného provozního modelu úložných systémů díky třem novým schopnostem: integrovaným souborovým službám, rozšíření nativního cloudového úložiště a jednodušší správě životního cyklu. Zákazníci nyní mohou sjednotit bloková a souborová úložiště v rámci hyperkonvergované infrastruktury s jediným řídicím panelem, což snižuje náklady a zjednodušuje správu úložišť. Také nativní cloudové aplikace těží z těchto aktualizací, které zahrnují integrované souborové služby, podporu vSphere s Kubernetes nebo rozšířené datové služby. V neposlední řadě vSAN 7 zjednodušuje také správu životního cyklu HCI díky snížení počtu nástrojů protřebných pro tzv. operace druhého dne (údržba, monitorování a optimalizace provozu systému) a současně nabízí vyšší spolehlivost.

Podívejte se na video What's New in vSAN 7.