VMware newsletter

Železnice Slovenské republiky udržují svá data v pohybu s mimořádnou dostupností díky technologiím Veeam
13.03.2019 -

Hyper-dostupnost v pojetí ŽSR znamená neustálou funkčnost všech systémů i připravenost zaměstnanců IT podpory vyřešit rychle případné problémy. Výpadek jakéhokoli systému či aplikace může přerušit poskytování služeb ŽSR a zvýšit rizika bezpečnostních incidentů. Vzhledem k důležitosti železniční přepravy pro chod státu i každodenní život občanů a firem je důraz na zajištění neustálé dostupnosti kritický. Původní řešení správy dat pokrývalo tyto náročné požadavky pouze částečně a přinášelo problémy zejména s ohledem na masivní virtualizaci, stávající ukládací technologie, objem zpracovávaných dat i celkovou náročnost správy. Bylo proto nezbytné vybrat nové řešení, které by naplnilo jak očekávané hodnoty ukazatelů času a bodu obnovy, tak i odstranilo dosavadní složitost. Nové řešení vyžadovalo toto vše v podobě snadno spravovatelných, univerzálně použitelných a moderních technologií.

Řešení Veeam

V rámci výběrového řízení na vhodné řešení pro ŽSR otestovaly Železniční telekomunikace řadu technologií, přičemž vysoké nároky na úroveň poskytovaných služeb byla schopna splnit nejlépe společnost Veeam. Klíčovou roli tu hrálo také silné propojení s technologiemi Intel a Veeam. Řešení Veeam Availability Suite, používané v kombinaci s HPE StoreOnce a šesti úložnými zařízeními HPE 3PAR 8200 plně pokrývá dostupnost dat virtuálních strojů, které představují 99 procent všech provozních prostředí. Celkově technologie Veeam chrání několik set virtuálních serverů a desítky TB dat, a to ve dvou geograficky oddělených lokalitách. Zálohy některých prvků jsou navíc i automaticky testované, a nevyžadují tak manuální ověřování ze strany administrátorů.

Celý projekt realizovaly Železniční telekomunikace samostatně během pouhých 3-4 měsíců, přičemž v případe potřeby byly dispozici konzultační služby certifikovaného partnera Veeam.

Sada Veeam Availability Suite je dnes v Železničních telekomunikacích využívána především v kombinaci s produkty společnosti HPE, HPE StoreOnce 50TB VSA a šesti úložnými zařízeními 3PAR 8200, které zastávají roli místního i vzdáleného úložiště pro zálohy.

Výsledky projektu