Vyhledávání na www.vmwarenews.cz
Objednejte si pravidelné zasílání newsletteru
Videozáznamy webinářů VMware a Veeam 2020

Podívejte se na videozáznamy webinářů ze seriálů VMware škola a Veeam škola.


Prezentace z VMworldu 2019 US

Chcete-li se seznámit s novinkami z amerického VMworldu, který se uskutečnil v srpnu v San Franciscu, na této stránce si můžete vyhledat a přehrát řadu prezentací.

Prezentace VMware a Veeam na konferenci Virtualization Forum 2019

Jestliže jste neměli možnost navštívit pražskou říjnovou konferenci Virtualization Forum 2019 pořádanou společností Arrow ECS, na této stránce najdete prezentace zástupců společností VMware a Veeam z dopoledního programu v hlavních sálech a také prezentace z odpoledního programu v sálu Veeam.

Igel nabízí zákazníkům VMware svůj kit Work for Home

Igel uvedl na trh Work for Home (WFH) kit pro zjednodušení a urychlení práce z domova. Řešení je založeno na jejich produktu UD Pocket (tenký klient na přenosném bootovatelném USB) který je součástí WFH kitu včetně ročního předplatného na jeho používání. UD Pocket je kompatibilní s běžně používanými terminálovými službami společností Citrix, VMware či Microsoft a jeho součástí je i v něm kontejnerizovaný prohlížeč. Součástí WFH kitu je i roční předplatné na centální management UD Pocketů, který se nazývá UMS, a také Cloud Gateway umožňující správu UD Pocketů přes veřejný internet.

Společnost VMware uvedla vSphere 7 a vSAN 7

  Žádost o zaslání podrobnějších informací, dotazů e-mailem    

VMware vSphere 7 představuje největší vývojový skok platformy vSphere za uplynulých deset let. Ve verzi 7 byla platforma VMware vSphere přetvořena s využitím Kubernetes API na otevřenou platformu, která bude vývojářům i správcům poskytovat cloudový způsob práce. Společnost VMware uvedla rovněž vSAN 7 s integrovanými souborovými službami, rozšířením nativního cloudového úložiště a jednodušší správou životního cyklu.

VMware vSphere 7

Potřeby dnešních zákazníků se neustále vyvíjí a IT musí zajistit flexibilitu, bezpečnost, efektivitu a odolnost infrastruktury. Aby firmy mohly plně zhodnotit své investice do modernizace aplikací, musí současně modernizovat svoji infrastrukturu. Responzivní infrastruktura, která bude snadno dostupná vývojovým týmům, posílí schopnost firmy úspěšně se přizpůsobovat měnícím se potřebám svých zákazníků. VMware vSphere 7 poskytuje nezbytné služby pro moderní hybridní cloud, na kterém jsou založená výpočetní prostředí pro umělou inteligenci a strojové učení, tradiční podnikové i moderní aplikace.

Oficiální vydání VMware vSphere 7 můžete znovu zhlédnout zde.

Provozním IT týmům přechod na VMware vSphere 7 přinese užitek v podobě zjednodušeného řízení životního cyklu, nových vylepšených možností zabezpečení, nového způsobu správy zaměřeného na aplikace a jednotné platformy pro konzistentní provoz v cloudech, datových centrech a okrajových prostředích. Platforma VMware vSphere 7 byla rozsáhle testována přibližně 1000 zákazníky, kteří se zapojili do programu beta.

Nové schopnosti a funkce:

  • Zjednodušené řízení životního cyklu: S využitím modelu žádoucího stavu mohou správci vSphere nastavit konfigurace, aplikovat je a jednoduše sledovat, zda nedochází k nežádoucím změnám. To zjednodušuje řízení životního cyklu, aktualizace softwaru vSphere a upgrady firmwaru. Zákazníci, kteří upřednostňují RESTful API, mohou k automatizaci řízení životního cyklu s pomocí VMware vSphere 7 využít JSON.
  • Bezpečnost z podstaty: Architektura platformy VMware vSphere 7 a její jednoduchý, na pravidlech založený model umožňuje zabezpečit infrastrukturu, data a přístup. Nově vydaná verze zavádí vzdálené ověření citlivých pracovních zátěží pomocí vSphere Trust Authority. Umožňuje také zabezpečit přístup a spravovat účty s využitím federace identit pomocí služeb Active Directory Federation Services (ADFS).
  • Akcelerace aplikací: Na všechny aplikace budou mít pozitivní vliv vylepšené plánování distribuovaných prostředků (DRS), zdokonalený nástroj vMotion pro migraci virtuálních strojů nebo rozšířená podpora perzistentní paměti (PMEM). Umělá inteligence, strojové učení a další aplikace budou moci využívat grafický hardware v podobě flexibilně sdružených kapacit GPU. Zákazníci mohou nyní provozovat aplikace citlivé na latenci s pomocí nově implementovaného protokolu pro přesnou synchronizaci času (PTP).
  • Podpora všech aplikací: Platforma vSphere přebudovaná s využitím Kubernetes je nyní optimalizovaná pro provoz jak moderních kontejnerizovaných pracovních zátěží, tak stávajících pracovních zátěží pro virtuální stroje. Zpočátku bude vSphere 7 s Kubernetes, která je základem služeb VMware Cloud Foundation Services, k dispozici výhradně v rámci VMware Cloud Foundation 4.
  • Správa zaměřená na aplikace: Správa zaměřená na aplikace je k dispozici pouze ve vSphere 7 s Kubernetes (prostřednictvím VMware Cloud Foundation 4). Správcům virtuální infrastruktury umožňuje uspořádávat různé objekty do logických skupin a poté aplikovat politiky na tyto skupiny jako celek. Správce může například uplatnit bezpečnostní pravidla a limity velikosti úložiště na skupinu klastrů Kubernetes, které tvoří aplikaci, namísto všech klastrů jednotlivě.
VMware vSphere 7 je k dispozici ve dvou základních konfiguracích. VMware vSphere 7 je k dispozici v konfiguraci pro aplikace na virtuálních strojích v různých vydáních, včetně VMware vSphere Enterprise Plus Edition. VMware vSphere s Kubernetes bude k dispozici v rámci VMware Cloud Foundation 4 s Tanzu pro provoz kontejnerizovaných a VM aplikací. Dostupnost VMware Cloud Foundation 4 se očekává k 1. květnu 2020 (konec prvního čtvrtletí účetního roku 2021 společnosti VMware).

VMware vSAN 7

S uvedením vSAN 7 pokračuje společnost VMware s rozšiřováním jeho robustních vlastností, které učinily z vSAN důležitou součást infrastruktury. vSAN 7 usnadňuje standardizaci jediného provozního modelu úložných systémů díky třem novým schopnostem: integrovaným souborovým službám, rozšíření nativního cloudového úložiště a jednodušší správě životního cyklu. Zákazníci nyní mohou sjednotit bloková a souborová úložiště v rámci hyperkonvergované infrastruktury s jediným řídicím panelem, což snižuje náklady a zjednodušuje správu úložišť. Také nativní cloudové aplikace těží z těchto aktualizací, které zahrnují integrované souborové služby, podporu vSphere s Kubernetes nebo rozšířené datové služby. V neposlední řadě vSAN 7 zjednodušuje také správu životního cyklu HCI díky snížení počtu nástrojů protřebných pro tzv. operace druhého dne (údržba, monitorování a optimalizace provozu systému) a současně nabízí vyšší spolehlivost.

Podívejte se na video What's New in vSAN 7.

Přidat komentář

Žádost o podrobnější informace